Birgitta Henriques Normark ny ordförande för Vetenskapsakademien

Från första juli i år tar Birgitta Henriques Normark över som preses (ordförande) för Vetenskapsakademien. Hon är professor i klinisk mikrobiologi, har en lång forskarkarriär bakom sig och har även haft ledande befattningar vid Karolinska institutet och tidigare Smittskyddsinstitutet.

Birgitta Henriques Normark är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien sedan 2018 och har bland annat suttit i utbildningskommittén. Hon blev både hedrad och glad när hon fick frågan om att ta över som preses.

Birgitta Henriques Normark. Foto: Stefan Zimmerman
Det är ett väldigt viktigt och spännande uppdrag och det är med stor entusiasm som jag tar mig an rollen som preses.

– Det är ett väldigt viktigt och spännande uppdrag och det är med stor entusiasm som jag tar mig an rollen som preses. Jag brinner verkligen för Vetenskapsakademiens verksamhet både på det nationella och det internationella planet, säger Birgitta Henriques Normark.

Som en fristående organisation tycker hon att Akademien kan spela en roll genom att kämpa för bra villkor för hur forskning kan bedrivas, lyfta fram viktiga forskningsresultat i strålkastarljuset, och vara en mötesplats för forskning. Men även genom att låta ledamöternas samlade expertis påverka samhällsdebatten.

Hennes egen forskning fokuserar på pneumokocker, och varför dessa bakterier kan finnas i näsorna hos helt friska barn samtidigt som de i andra fall orsakar öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Hon leder en forskningsgrupp vid Karolinska Institutet som haft stor framgång inom området och år 2020 tilldelades hon Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin. Det arbetet kommer hon att fortsätta samtidigt som hon nu engagerar sig i uppdraget som preses vid Vetenskapsakademien.

Lång meritlista

På meritlistan har Birgitta Henriques Normark även flera ledningsuppdrag, både på dåvarande Smittskyddsinstitutet, och på senare tid vid Karolinska Institutet. Där har hon bland annat varit vicedekan för rekryteringar och vicerektor för forskning.

Några hjärtefrågor i det nya uppdraget som Vetenskapsakademiens preses vill hon inte peka ut innan hon har tillträtt.

– Jag måste börja med att i ännu högre grad sätta mig in i vilka frågor som är aktuella och få en uppfattning om rollen genom att samtala med nuvarande preses Dan Larhammar, personalen vid kansliet och den ständige sekreteraren Hans Ellegren som jag kommer att samarbeta med.

Birgitta Henriques Normark valdes som preses för en tid av tre år vid Akademiens allmänna sammankomst 6 april. Hon tillträder första juli i år.

FAKTA

Namn: Birgitta Henriques Normark
Titel: Professor i klinisk mikrobiologi och överläkare vid Karolinska institutet
Medlem av: Förutom svenska Vetenskapsakademien är Birgitta Henriques Normark även ledamot av European Academy of Microbiology, American Academy of Microbiology samt Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet som utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.
Det gör en preses: Uppdraget som preses innebär bland annat att leda de gemensamma sammankomsterna för Vetenskapsakademiens ledamöter, svenska och utländska forskare på högsta nivå. Akademiens ledning består utöver preses även av tre vice presides och en heltidsanställd ständig sekreterare som ansvarar för den löpande verksamheten.

Vid sammankomsten valdes även Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, till ny 3:e vice preses och ordförande i Kommittén för utbildning. Lars Bergström, professor i teoretisk fysik, omvaldes som 1:e vice preses och ordförande i Kommittén för miljö och energi. Sedan tidigare är Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, 2:e vice preses och ordförande i Forskningspolitiska kommittén.

Kontakt:
Birgitta Henriques Normark
E-post: birgitta.henriques@ki.se

Presskontakt:
Eva Nevelius
E-post : eva.nevelius@kva.se
Mobil: 070-878 67 63