Akademidagarna 2023

Datum: 2023-03-29 00:00 - 2023-03-31 23:55

Adress: Flera olika lokaler

Akademidagarna 2023

I anslutning till Akademiens högtidssammankomst genomförs varje år en serie konferenser, symposier och föreläsningar. Dessa aktiviteter samlar Akademien i gemensamt program: Akademidagarna.

Akademidagarna 2023 arrangeras mellan den 29-31 mars:

29 mars

30 mars

  • Akademisymposium: Jämställdhet för ökad kvalitet: utmaningar och möjligheter inom vetenskapssamhället, för Akademiens ledamöter och särskilt inbjudna
  • Allmän akademisammankomst, för Akademiens ledamöter

31 mars

  • Nya ledamöter introduceras i Vetenskapsakademien, för Akademiens ledamöter
  • Sjöberg Prize Lecture, inom cancerforskning
  • Högtidssammankomst, för Akademiens ledamöter och gäster

Programfolder>

Foto: Thomas Wingstedt


Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se