"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressmeddelanden 2016

November

 • Satsning på unga forskare för att stärka svensk forskning

  2016-12-01 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland annat rör stora folksjukdomar och framtidens energiförsörjning.

Oktober

 • Ekonomipriset 2016

  2016-10-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart , Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström , Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA
 • Nobelpriset i kemi 2016

  2016-10-05 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2016 till Jean-Pierre Sauvage , l’Université de Strasbourg, Frankrike Sir Fraser Stoddart , Northwestern University, Evanston, IL, USA och Bernard L. Feringa , Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna
 • Nobelpriset i fysik 2016

  2016-10-04 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2016 med ena hälften till David J. Thouless , University of Washington, Seattle, WA, USA och med andra hälften till F. Duncan M. Haldane , Princeton University, NJ, USA och J. Michael Kosterlitz , Brown University, Providence, RI, USA

September

 • Med kristallografin har de öppnat dörren till jordens inre

  2016-09-19 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2017 till professorerna Natalia Dubrovinskaia och Leonid Dubrovinsky, vid University of Bayreuth, Tyskland ”för deras utveckling av ny metodologi för in situ-experimentell bestämning av kristallstrukturer under extrema förhållanden – hög temperatur och tryck” . Prissumman är på totalt 100 000 kronor.
 • Lundaforskare prisas för banbrytande upptäckter om blodstamceller

  2016-09-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Tobias Priset 2016, på 10,1 miljoner kronor, till David Bryder, Lunds universitet ”för hans banbrytande forskningsinsatser avseende blodcellnybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande, vilka har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation” .

Juni

Maj

 • Vetenskapsakademien möter utmaningar inom utbildning och utanförskap

  2016-05-30 Pressmeddelande: Sverige står inför ett antal tydliga utmaningar under den närmaste framtiden. En av dessa finns inom utbildningsområdet. Alltför många i samhället riskerar att hamna i ett utanförskap som har sin grund bland annat i en otillräcklig utbildning, bristande språkkunskaper eller utbildning som inte är anpassad efter svenska förhållanden.  För att möta denna samhällsutmaning kommer Kungl....
 • Bengt Sjöberg donerar 2 miljarder till cancerforskning

  2016-05-10 Pressmeddelande: Bengt Sjöberg, boende i Hong Kong men bördig från Lysekil, har instiftat Sjöbergstiftelsen, till vilken han donerar två miljarder kronor. Med donationen önskar Bengt Sjöberg att göra skillnad för cancerforskningen och den behandlingsvård som möter cancerpatienter idag.

April

 • Cancerforskaren Sten Eirik Waelgaard Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

  2016-03-14 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015 ”för sina banbrytande studier av blodcellers normala utmognad och canceromvandling”.  Sten Eirik W. Jacobsen fick Tobias Priset 2014 och arbetar under fem år med anslag från Tobias Stiftelsen. Han kommer därefter att tillträda Torsten Söderber...
 • Crafoordpriset: Pristagare föreläser i Lund 24 maj

  2016-04-25 Pressmeddelande: Årets Crafoordpris går till tre toppforskare för banbrytande insatser för vetenskapen. Två pristagare delar på priset i astronomi och en pristagare får priset i matematik. I samband med prisutdelningen håller pristagarna föreläsningar i Aulan i Kårhuset LTH, Lund den 24 maj. Det finns också möjlighet till enskilda intervjuer med de spännande pristagarna. 
 • Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars

  2016-04-13 Pressmeddelande: De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården.
 • Miljonanslag till matematiker

  2016-04-07 Pressmeddelande: 15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka i den internationella toppen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom Matematikprogrammet. Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition på området.  

Mars

 • Några av Sveriges främsta unga forskare 2016 belönas

  2016-03-31 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre forskare i Sverige. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för forskning om differentialekvationer och jakten på generella samband, helt nya typer av supraledare och inom kemin en spännande metod som använder röntgenfri elektronlaser för att studera biologiska molekyler....
 • Ingvar Lindqvistdagen – inspiration för lärare och skolledare

  2016-03-22 Nyhet: Lärare, skolledare och andra intresserade är varmt välkomna till Vetenskapsakademien 30 mars och en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. 
 • Pressinbjudan till akademiens Högtidssammankomst 2016

  2016-03-21 Pressmeddelande: Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst torsdagen den 31 mars kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm. I samband med sammankomsten utdelas många priser och belöningar till både forskare, lärare och framstående ledamöter. I samband med sammankomsten delas följande priser och belöningar ut: 
 • Presslunch: offentliggörandet av Göran Gustafssonpriset 2016

  2016-03-21 Pressmeddelande: Välkommen till presslunch i samband med offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2016 på Vetenskapsakademien torsdag den 31 mars. Prissumman är 250 000 kronor per pristagare plus 4,5 miljoner kronor till varje projekt – sammanlagt 23 750 000 kronor delas ut! 
 • Om Östersjöns möjligheter och utmaningar när Kungen hyllas på Dramaten

  2016-03-17 Nyhet: En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot berättar om vårt innanhav ur en rad olika perspektiv. Geologi och folkvandringar, ekosystem och miljöpåverkan, handel och friluftsliv, säkerhetspolitiken och – framtiden. Föreställningen sker i närvaro av Kungaparet.
 • Tillkännagivande av Nobelpris 2016

  2016-03-11 Pressmeddelande: Datum klara för tillkännagivandet av 2016 års Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 
 • Gut microbiota in health and disease – from concept to evidence

  2016-03-01 Pressmeddelande: Journalister bjuds in till symposium på Vetenskapsakademien den 17:e mars där de senaste rönen om tarmflorans betydelse för hälsa diskuteras. Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap tar ledningen och under symposiet erbjuds en unik möjlighet att få höra och möta ett flertal av världens främsta experter vad gäller samband mellan tarmflorans sammansättni...

Februari

 • Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

  2016-02-25 Pressmeddelande: Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen kommer att ledas av professor Olle Lindvall, Lunds universitet. Dessutom ingår professor Ingemar...
 • Årets lärarpris tilldelas fyra eldsjälar

  2016-02-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om utdelning av Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016 i matematik, fysik, kemi och biologi, samt NO ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.
 • Vetenskapsakademien agerar för tillförlitlig forskning

  2016-02-11 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om en rad åtgärder mot de brister i hanteringen av forskningsfusk och klinisk forskning som blivit tydliga i samband med Paolo Macchiarinis forskning. I ett nytt akademiuttalande framförs bland annat krav på att den tidigare utredningen om forskningsfusk återupptas. 

Januari

 • Crafoordprisen i matematik och astronomi 2016

  2016-01-14 Pressmeddelande: Crafoordpriset i matematik tilldelas Yakov Eliashberg , USA, och Crafoordpriset i astronomi tilldelas Roy Kerr , Nya Zeeland och Roger Blandford , USA.