Kungörelse för Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål)

Anslag kan sökas av enskilda personer och organisationer. Anslag ges i första hand till ändamål som kommer barn och unga till del och som förväntas göra stor skillnad för dess förverkligande. Enskilda personer eller organisationer som uppbär statliga eller kommunala bidrag prioriteras ej. Anslag beviljas i regel inte för deltagande i konferenser/kongresser, volontärarbete, samt för inköp av transportmedel, material, tryckbidrag, böcker och datorer, samt resekostnader, ombyggnationer och administration.

Stiftelsen är ej avsedd för bidrag till välgörenhetsanstalter, sport, sjukvård eller understöd såsom socialbidrag. Understöd åt enskilda personer beviljas företrädesvis då det gäller mer specialiserade studier som kommer barn och ungdomar till del, inom eller utom Sverige, dock ej för studier på gymnasienivå/universitetsnivå eller för vetenskaplig forskning. Anslag beviljas endast en gång för en och samma utbildning.

Sista ansökningsdag: 30 november 2023

Ansökan

Ansökan till Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål), sker genom vårt webbaserade ansökningssystem. Nedan finns en länk till systemet. Där skapar du ett konto, skriver in dina uppgifter och lämnar bilagor i elektronisk form. När du söker medel ur denna fond kan du, vid registrering av konto, lämna fält för akademisk titel, doktorsexamen och universitetstillhörighet tomma. Detta gäller endast för sökande till Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål).

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål).

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan, eller ansökan insänd med vanlig post eller epost beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se