Ingvar Pehrson

Lärarprisen 1998

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande