Gunnar Kihlberg

Haraldsbogymnasiet, Falun

Lärarprisen 2011

Motivering

för sin framgångsrika undervisning, där han med konkreta och verklighetsnära uppdrag stimulerar eleverna att genom teoretisk-praktisk problemlösning angripa en uppgift

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information