Yigong Shi

Tsinghua University, Peking, Kinak

Gregori Aminoffs pris 2014

Motivering
”för hans banbrytande kristallografiska studier av proteiner och proteinkomplex som reglerar programmerad celldöd”
Pressmeddelande