Aminoffpriset 2014

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2014 tilldelas Yigong Shi Tsinghua University, Peking, Kina

”för hans banbrytande kristallografiska studier av proteiner och proteinkomplex som reglerar programmerad celldöd”

För att en organism ska överleva måste organismens celler regelbundet bytas ut, för varje cell som dör måste en ny bildas. Programmerad celldöd (apoptos) är därför en viktig mekanism för alla levande organismer eftersom antalet celler i organismen måste vara konstant. Varje dag dör miljarder celler genom apoptos vilket balanseras av att lika många nya celler föds. Den apoptotiska processen är mycket noggrant reglerad av ett stort antal pro- och anti-apoptotiska proteiner som påverkar varandra på ett mycket intrikat och komplicerat sätt.

Yigong Shis kristallografiska studier av proteinerna som ingår i det apoptotiska maskineriet har inte bara resulterat i att proteinernas tredimensionella strukturer klargjorts, utan också lett till en detaljerad förståelse av de mekanismer som styr systemet. Yigong Shi har både studerat apoptosmekanismer i människans celler liksom i bananflugor (Drosophila melanogaster) och rundmaskar (Caenorhabditis elegans). Yigong Shi och hans medarbetare har klargjort den komplicerade strukturella basen för de proapoptotiska caspasenzymernas aktivering, det vill säga de enzymer som aktiverar celldöden, och visat på betydelsen av ett noggrant reglerat samarbete mellan olika proteiner inne i cellen. Yigong Shi har gjort många viktiga pionjärinsatser inom flera andra vetenskapsområden. Hans forskargrupp har exempelvis strukturbestämt en variant av presenilinfamiljen, en grupp membranbundna enzym som bland annat är inblandade i uppkomsten och utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Priset kommer att delas ut på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag 31 mars 2014.

Prissumma

100 000 kronor

Pristagaren

Yigong Shi, kinesisk medborgare. Född 1967. Han studerade biologi och matematik vid Tsinghua University, Peking, Kina och doktorerade i molekylär biofysik vid Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, MD, USA. Postdoktorala studier gjordes vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY, USA. Han var under flera år professor vid Princeton University, NJ, USA innan han 2008 återvände till Kina. Han är nu professor och dekan vid Tsinghua University där han har etablerat en aktiv och framgångsrik forskargrupp.

Yigong Shi, The Shi Lab

Kristallografi

Kristallografi är vetenskapen om fasta ämnens atomära uppbyggnad. För att visa en kristalls atomstruktur kan man använda sig av så kallad röntgenkristallografi. Man riktar en röntgenstråle mot en kristall, vilket ger upphov till ett diffraktionsmönster som i sin tur kan omvandlas till en 3D-modell av kristallen. Den här tekniken används flitigt inom geologi, fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap, bland annat för att fastställa mineralers egenskaper, proteiner- och DNA-strukturer och för att ta fram nya hållbara material.