Yakov Eliashberg

Stanford University, CA, USA

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2016

Motivering

”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information