Xiaodong Zou

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2008

Motivering

"främst för hennes strukturstudier av porösa material av zeolittyp, som har tillämpningar inom separationsteknik och katalyskemi, samt för hennes vidareutveckling av elektrondiffraktionsmetodiken för sådana strukturbestämningar"

Pressmeddelande