Sveriges största nationella forskarpriser offentliggjorda

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor.

2008 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik:
till Tobias Ekholm, professor i matematik vid Uppsala universitet,
”för hans viktiga insatser inom gränsområdet mellan topologi och geometri”

Fysik:
till Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet,
”för sin forskning om partikelfysikens ’strängteori’, där han bland annat nått uppmärksammade resultat gällande olika typer av ’svarta hål’ som ryms inom teorin.”

Kemi:
till Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Stockholms universitet,
”främst för hennes strukturstudier av porösa material av zeolittyp, som har tillämpningar inom separationsteknik och katalyskemi, samt för hennes vidareutveckling av elektrondiffraktionsmetodiken för sådana strukturbestämningar”.

Molekylärbiologi:
till Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi vid Linköpings universitet,
”för hans eleganta studier av bananflugans nervsystem och dess utveckling som är innovativa, fokuserade och väcker stort intresse i forskarvärlden”.

Medicin:
till Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi vid Karolinska Institutet,
”för flera viktiga och delvis banbrytande bidrag till kunskapen om såväl Sjögrens syndrom som om autoimmunitet mer generellt”.

Prissumma:
Varje pristagare får 4,5 miljoner kr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kr.

………………………………………………………..
Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien. som också delar ut prisen på Högtidsdagen den 31 mars.

………………………………………………………….

Mer information