Xavier Crispin

Linköpings universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2016

Motivering

”för utveckling och studier av organiska termoelektriska material med möjliga tillämpningar för omvandling av termisk energi till elektrisk”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information