Några av Sveriges främsta unga forskare 2016 belönas

Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre forskare i Sverige. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för forskning om differentialekvationer och jakten på generella samband, helt nya typer av supraledare och inom kemin en spännande metod som använder röntgenfri elektronlaser för att studera biologiska molekyler. Pristagaren i molekylärbiologi ger oss svar om människans geografiska ursprung och medicinpristagaren kartlägger generna för fetma.

MATEMATIK: Gustafssonpris till ledande Algebra-forskare

Volodymyr Mazorchuk, född 1972 (43 år), är professor i matematik vid Uppsala universitet med algebra som forskningsområde. Han får priset ”för hans nyskapande arbeten inom representationsteorin och andra delar av algebran, i synnerhet för hans bidrag till kategorifieringsteorin och representationsteorin av 2-kategorier”.

FYSIK: Studier av explosiva astrofysikaliska fenomen belönas

Felix Ryde, född 1970 (46 år), är professor i fysik på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Ryde får priset ”för hans genuint nytänkande forskning rörande de observationer av våldsamma astropartikelfysikaliska fenomen, vars vetenskapliga förklaringar kan utvidga vår bild av universum”.

KEMI: Fysiker som söker termoelektriska material

Xavier Crispin, född 1972 (43 år), är professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) på Linköpings universitet. Han får priset ”för utveckling och studier av organiska termoelektriska material med möjliga tillämpningar för omvandling av termisk energi till elektrisk”.

MOLEKYLÄR BIOLOGI: Tyrosin-kinasreceptor som spelar roll i utveckling celler

Ruth Palmer, född 1970 (45 år), har doktorsgrad i biokemi och är sedan 2014 professor i cellbiologi på Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet. Hon får priset ”för sina betydelsefulla upptäckter kring funktion och reglering av ett viktigt tyrosinkinas som kontrollerar cellulär signalering och utveckling”.

MEDICIN: Mekanismer bakom diabetes och hjärt/kärlsjukdom

Olle Melander, född 1970 (46 år), får Göran Gustafssonpriset i medicin ”för hans genetiska och kliniska studier som klarlägger biokemiska och livsstilsrelaterade sjukdomsmekanismer vid övervikt och kardiovaskulär sjukdom”. 

Anslaget är fördelad på tre år, och följande pristagare får nu ytterligare 1,5 miljoner kronor vardera:

2014 års pristagare

Anna-Karin Tornberg, professor i numerisk analys vid KTH, Johan Åkerman, professor i experimentell fysik vid Göteborgs universitet, Per Hammarström, professor i proteinkemi, vid Linköpings universitet, Emmanuelle Charpentier professor vid Umeå universitet och Fredrik Bäckhed, professor vid Göteborgs universitet.

2015 års pristagare

Kaj Nyström, Professor i matematik vid Uppsala Universitet, Egor Babaev, professor i teoretisk fysik vid KTH, Richard Neutze docent i kemi vid Göteborgs universitet, Mattias Jakobsson Professor i genetik vid Uppsala universitet och Erik Ingelsson, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala Universitet.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument

Kontakt

Hans Reuterskiöld
Pressansvarig/Press Officer
Tel +46 8 673 95 44
Mobil +46 70 673 96 50
Mail: hans.reuterskiold@kva.se