Wallace S Broecker

Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, Palisades, NY, USA

Crafoordpriset - Geovetenskaper 2006

Motivering

”för hans innovativa och nydanande forskning om den globala kolcykeln i havet – atmosfären – biosfären och dess samspel med klimatet”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information