Volodymyr Mazorchuk

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2016

Motivering
”för hans nyskapande arbeten inom representationsteorin och andra delar av algebran, i synnerhet för hans bidrag till kategorifieringsteorin och representationsteorin av 2-kategorier”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information