Vernon L Smith

George Mason University

Ekonomipriset 2002

Motivering
"för att ha gjort laboratorieexperiment till verktyg i empirisk ekonomisk analys, särskilt i studier av olika marknadsmekanismer"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information