Vernon L Smith

George Mason University

Ekonomipriset 2002

Motivering

"för att ha gjort laboratorieexperiment till verktyg i empirisk ekonomisk analys, särskilt i studier av olika marknadsmekanismer"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information