Ulf Danielsson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2008

Motivering

"för sin forskning om partikelfysikens ’strängteori’, där han bland annat nått uppmärksammade resultat gällande olika typer av ’svarta hål’ som ryms inom teorin."

Pressmeddelande