Ulf Danielsson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2008

Motivering
"för sin forskning om partikelfysikens ’strängteori’, där han bland annat nått uppmärksammade resultat gällande olika typer av ’svarta hål’ som ryms inom teorin."
Pressmeddelande