Tuuli Lappalainen

KTH

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2023

Motivering

”för banbrytande studier av hur genetiska skillnader mellan individer påverkar genreglering”.

Pressmeddelande