Torsten Persson

Stockholms Universitet

Söderbergska priset - Ekonomiska vetenskaper 1995

Motivering
"för undersökningar av växelkurs- och bytesbalansfrågor, av trovärdighetsproblem förbundna med ekonomisk politik och av de politiska institutionernas betydelse för ekonomins funktionsrätt"