Torsten Persson

Stockholms Universitet

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 1995

Motivering

"för undersökningar av växelkurs- och bytesbalansfrågor, av trovärdighetsproblem förbundna med ekonomisk politik och av de politiska institutionernas betydelse för ekonomins funktionsrätt"