Tony Hunter

Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA

Sjöbergpriset 2017

Motivering
”för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information