Tobias Ekholm

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2008

Motivering
"för hans viktiga insatser inom gränsområdet mellan topologi och geometri"
Pressmeddelande