Thomas Nyström

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2003

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande