Terence Tao

University of California, Los Angeles, CA, USA

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2012

Motivering
”för deras briljanta och banbrytande arbeten i harmo­nisk analys, partiella differentialekvationer, ergodteori, talteori, kombinatorik, funktionalanalys och teoretisk datavetenskap”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information