Stefan Thor

Linköpings universitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2008

Motivering
"för hans eleganta studier av bananflugans nervsystem och dess utveckling som är innovativa, fokuserade och väcker stort intresse i forskarvärlden"
Pressmeddelande