Stefan Thor

Linköpings universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2008

Motivering

"för hans eleganta studier av bananflugans nervsystem och dess utveckling som är innovativa, fokuserade och väcker stort intresse i forskarvärlden"

Pressmeddelande