Sergei Merkulov

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2003

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande