Sara Strandberg

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2018

Motivering
”för sin experimentella forskning om Supersymmetri och dess potentiella roll för den Mörka materian. Genom att hon ansvarar för detektorsystem samt att hon kombinerar analysarbete och metodutveckling med nya koncept för utvärdering av data har hon en ledande roll i ett fält där forskningen sker i stora samarbeten”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information