Fem unga forskare prisas för enastående forskning

Årets Göran Gustafssonpristagare har gjort betydelsefulla insatser inom sina respektive områden. Priset består av 4,5 miljoner i forskningsanslag, samt ett personligt pris på 250 000 kronor. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen.

2018 års Göran Gustafssonpristagare

MATEMATIK: Matematik för skräddarsydda material

Axel Målqvist, Göteborgs universitet, för hans banbrytande konstruktion och analys av beräkningsmetoder för kontinuum-mekaniska problem med snabbt varierande heterogena data, utan antagande om periodicitet eller separation av skalor.

FYSIK: Hon söker svaret på universums gåtor

Sara Strandberg, Stockholms universitet, för sin experimentella forskning om Supersymmetri och dess potentiella roll för den Mörka materian. Genom att hon ansvarar för detektorsystem samt att hon kombinerar analysarbete och metodutveckling med nya koncept för utvärdering av data har hon en ledande roll i ett fält där forskningen sker i stora samarbeten.

KEMI: Framtidens förnyelsebara resurser

Belén Martín-Matute, Stockholms universitet, för utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys.

MOLEKYLÄR BIOLOGI: Molekylära bilder av enskilda celler

Rickard Sandberg, Karolinska Institutet, för sina innovativa studier av genuttryck i enskilda celler.

MEDICIN: Forskning som kan rädda liv

Yenan Bryceson, Karolinska Institutet, ”för sina framstående studier av cytotoxiska lymfocyter, deras reglering och funktion vid hälsa och sjukdom”.

Prissumma: Varje pristagare får 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Prisutdelning: Fredag 13 april på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset, Stockholm.

Dokument

Pressmeddelande

Populärvetenskaplig information

Göran Gustafssonprisen

Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen.