Sandra Moss

Johannes skola, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2011

Motivering
för sin undervisning av yngre elever, präglad av uppfinningsrikedom, kreativitet och praktiskt arbete, med ständig tonvikt vid logiskt tänkande. Hon lyckas entusiasmera såväl kollegor som mera svårmotiverade elever för sitt ämne.
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information