Ruth Palmer

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2016

Motivering
”för sina betydelsefulla upptäckter kring funktion och reglering av ett viktigt tyrosinkinas som kontrollerar cellulär signalering och utveckling”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information