Ruth Palmer

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2016

Motivering

”för sina betydelsefulla upptäckter kring funktion och reglering av ett viktigt tyrosinkinas som kontrollerar cellulär signalering och utveckling”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information