Rickard Sandberg

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2018

Motivering
”för sina innovativa studier av genuttryck i enskilda celler”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information