Rasmus Neideman

Norra Real gymnasium, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2011

Motivering

för sin forskningsinriktade undervisning, med projekt präglade av starkt elevengagemang och ett strikt vetenskapligt synsätt

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information