Peter Lindström

Nyströmska skolan, Söderköping

Ingvar Lindqvistprisen 2011

Motivering
för ett unikt samarbete mellan grundskolan och gymnasiet inom det naturvetenskapliga området. Grundskoleklasser utför laborationer vid gymnasiet där även gymnasieeleverna deltar i undervisningen. Projektet har medfört höjd kunskapsnivå och vetgirighet hos både grundskoleeleverna och gymnasieeleverna
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information