Pernilla Wittung-Stafshede

Umeå universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2009

Motivering
”för sina betydelsefulla studier av proteinveckning. Hon har bland annat visat hur ’trängsel’ i en tät cellmiljö drastiskt kan påverka proteiners veckning och sekundära struktur, vilket i sin tur kan bidra till förståelsen av sjukdomar som Alzheimer, Parkinsons och Skelleftesjukan”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information