Sveriges största nationella forskarpriser

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor.

Priserna delas ut idag vid akademiens högtidsdag på Musikaliska Akademien kl. 17.00.

2009 års Göran Gustafssonpriser utdelas inom:

Matematik:

till Ola Hössjer, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, ”för att han på ett fruktbart sätt lyckats förena stora teoretiska insatser inom matematisk statistik med mycket intressanta tillämpningar inom modern vetenskap och teknik, inte minst inom statistisk genetik”.

 

Fysik:

till Mikael Käll, professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola, ”för sin forskning inom bionanofotonik, där han utnyttjar ljusfenomen på nanoskalan. Genom att använda metalliska nanostrukturer har han konstruerat effektiva biosensorer, tekniker för tumörbehandling, optiska krafter på nanoskala och metoder för att förstärka energiöverföring mellan molekyler”. 

 

 

Kemi:

till Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemi vid Umeå universitet, ”för sina betydelsefulla studier av proteinveckning. Hon har bland annat visat hur ’trängsel’ i en tät cellmiljö drastiskt kan påverka proteiners veckning och sekundära struktur, vilket i sin tur kan bidra till förståelsen av sjukdomar som Alzheimer, Parkinsons och Skelleftesjukan” .

 

 

Molekylärbiologi:

till Karl Ekwall, professor i molekylärbiologi vid Karolinska Institutet samt Södertörns högskola, ”för hans eleganta och banbrytande studier av epigenetisk genreglering”.

 

 

 

 

Medicin:

till Klas Kullander, docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet, ”för sina insatser att klarlägga molekylära mekanismer för kommunikation mellan nervceller i funktionella nätverk, särskilt mellan nerver som styr vårt gångmönster”.

 

 

Prissumma: Varje pristagare får 4,5 miljoner kr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kr.
Mer information: Populärvetenskaplig information om pristagarna och deras forskning samt högupplösta pressbilder finns nedan.

Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under Högtidsdagen den 31 mars.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument

Mer information

Göran Gustafssons Stiftelse