Pär Kurlberg

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2010

Motivering
"för sina insatser i gränsområdet mellan dynamiska system och talteori. Speciellt har han framgångsrikt använt sig av talteoretiska metoder för att nå intressanta resultat inom kvantkaos. Dessa tekniker har även lett till nya framsteg inom den klassiska teorin för likformig fördelning i talteorin"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information