Göran Gustafssonprisen 2010 – Sveriges största nationella forskarpriser offentliggörs och delas ut idag

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets pristagare forskar på kvantkaos, regnmoln, molekylär elektronik, genreglering och tarmens immunförsvar. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor. Priserna delas ut idag under Vetenskapsakademiens högtidsdag i Grünewaldsalen, Konserthuset, kl. 17.00.

Göran Gustafssonprisen utdelas inom:

Matematik

till Pär Kurlberg, professor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan,
”för sina insatser i gränsområdet mellan dynamiska system och talteori. Speciellt har han framgångsrikt använt sig av talteoretiska metoder för att nå intressanta resultat inom kvantkaos. Dessa tekniker har även lett till nya framsteg inom den klassiska teorin för likformig fördelning i talteorin”.

Fysik

till Bernhard Mehlig, professor i komplexa system vid Göteborgs universitet,
”för att ha banat nya vägar inom statistisk fysik. Han har löst problem inom komplexa system och turbulens som tidigare ansetts för svåra att finna analytiska lösningar till. Detta inbegriper t.ex. frågan om hur regn bildas i moln. Hans senaste arbeten är viktiga för att förstå hur planeter bildas, vilket visar spännvidden i hans forskning”.

Kemi

till Yi Luo, professor i teoretisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan,
”för hans internationellt ledande, teoretiska arbeten i områdena molekylär elektronik (enstaka molekyler), synkrotronstrålning för röntgenspridningsstudier och icke-linjär optik, vilket ökat förståelsen för och banat väg för förbättrade eller nya tillämpningar inom dessa tre områden”.

Molekylärbiologi

till Johan Elf, docent i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet,
”för hans innovativa och banbrytande studier av interaktion mellan enstaka proteiner och DNA”.

Medicin

till William Agace, professor i slemhinnans immunologi vid Biomedicinskt centrum, Lunds universitet,
”för sin framgångsrika forskning som är inriktad på att klarlägga tarmens normala immunförsvar samt förändringar i detta vid inflammatoriska tarmsjukdomar”.

Prissumma: Varje pristagare får 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kronor.

Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under Högtidsdagen den 31 mars.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.