Olle Häggström

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2006

Motivering

för sina arbeten inom sannolikhetslära, i synnerhet perkolationsteori

Pressmeddelande