Olle Häggström

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2006

Motivering
för sina arbeten inom sannolikhetslära, i synnerhet perkolationsteori
Pressmeddelande