Olle Eriksson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2002

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande