Fem yngre forskare får dela på 21 miljoner

Göran Gustafssonpristagarna 2002 har utsetts. För yngre forskare i Sverige är detta det mest eftertraktade och prestigefyllda priset. Förutom ett personligt pris på 100.000 kr, får varje pristagare 4,2 miljoner kr i forskningsanslag, fördelat på tre år.

Årets Göran Gustafssonpristagare är:
Kurt Johansson, 41 år, professor i matematik vid KTH, får priset i matematik, för sin matematiska modellutveckling kring slumpartad tillväxt och språngvisa övergångar i fysikaliska processer och system.
Olle Eriksson, 41 år, professor i fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, får priset i fysik, för sina teoretiska studier av elektroners rörelse i fasta material.
Lars Kloo, 40 år, professor i oorganisk kemi vid KTH, får priset i kemi för sin forskning på metallkluster  kemiska föreningar som spelar stor roll vid utvecklingen av morgondagens avancerade material och nanoteknologi.
Jonas Frisén, 35 år, professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet, får priset i molekylärbiologi, för sin forskning om stamceller i centrala nervsystemet.
Nils-Göran Larsson, 42 år, docent i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet, får priset i medicin för sina studier av cellernas kraftstationer, de s.k. mitokondrierna, och deras betydelse för olika sjukdomar, t.ex. diabetes.
Göran Gustafssonprisen innebär fleråriga stora anslag till forskare i Sverige, som på detta sätt ges möjligheter att fritt bedriva forskning inom matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Priserna utdelas sedan 1991 av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, som förvaltar ett kapital om drygt en miljard kronor.
Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.
Prisutdelning sker den 5 juni kl. 18.00 på Kungl. Vetenskapsakademien. Efter prisutdelningen föreläser Prof. Eleanor Campbell, Göran Gustafssonpristagare 2000, om ”Cluster Impact Dynamics”. Alla intresserade hälsas välkomna!

Mer information

Göran Gustafsson Stiftelse