Ola Hössjer

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2009

Motivering
”för att han på ett fruktbart sätt lyckats förena stora teoretiska insatser inom matematisk statistik med mycket intressanta tillämpningar inom modern vetenskap och teknik, inte minst inom statistisk genetik”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information