Nils-Göran Larsson

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2002

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande