Mona Hatoum

Rolf Schockprisen - Visuella konster 2008

Motivering
”för ett rikt och mångförgrenat konstnärskap som gestaltat erfarenheter som har med exil och genus att göra. Med stor receptivitet har hon använt sig av de senaste decenniernas nya inmutningar när det gäller uttrycksmedel och materialval för att föra fram ett angeläget innehåll och djupgående personliga erfarenheter”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information