Rolf Schockprisen 2008

Filosofen Thomas Nagel, New York University, NY, USA, matematikern Endre Szemerédi, Rutgers, The State University of New Jersey, NJ, USA, konstnären Mona Hatoum och musikern Gidon Kremer tilldelas Rolf Schockprisen 2008.

Pressmeddelande 12 maj 2008

Rolf Schock förenar vetenskap, konst och musik
Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien har beslutat att Rolf Schockprisen 2008, om sammanlagt 2 miljoner kronor, ska tilldelas inom:

Logik och filosofi
till THOMAS NAGEL (född i forna Jugoslavien) vid New York University, NY, USA, ”för hans systematiska undersökning av motsättningen mellan subjektiva och objektiva perspektiv på verkligheten samt av hur denna motsättning ger upphov till grundläggande filosofiska problem”.

Matematik
till ENDRE SZEMERÉDI (född i Ungern) vid Rutgers, The State University of New Jersey, NJ, USA och Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Ungerska vetenskapsakademien, Budapest, Ungern,
”för hans djupa pionjärarbete från 1975 om aritmetiska följder i delmängder av heltalen, som har lett till stora framsteg och upptäckter inom flera av matematikens grenar”.

De visuella konsterna
till MONA HATOUM (född i Libanon),
”för ett rikt och mångförgrenat konstnärskap som gestaltat erfarenheter som har med exil och genus att göra. Med stor receptivitet har hon använt sig av de senaste decenniernas nya inmutningar när det gäller uttrycksmedel och materialval för att föra fram ett angeläget innehåll och djupgående personliga erfarenheter”.

De musikaliska konsterna
till GIDON KREMER (född i Lettland),
”för att han med konstnärlig integritet och outtröttlig nyfikenhet ständigt omprövar sina erfarenheter och utmanar sin publik med nyskapande tolkningar av såväl vår tids musik som äldre repertoar”.

Priserna delas ut vart tredje år inom områdena logik och filosofi, matematik, de visuella konsterna och de musikaliska konsterna. Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

Utdelningsceremonin sker den 22 oktober 2008 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Kungsgatan 43, Stockholm.

Pressfrukost sker samma dag kl. 10:00, Kungl. Musikaliska Akademien, Ledamotssalen, Nybrokajen 11, Stockholm.