Mikael Käll

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2009

Motivering
”för sin forskning inom bionanofotonik, där han utnyttjar ljusfenomen på nanoskalan. Genom att använda metalliska nanostrukturer har han konstruerat effektiva biosensorer, tekniker för tumörbehandling, optiska krafter på nanoskala och metoder för att förstärka energiöverföring mellan molekyler”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information