Mikael Akke

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2007

Motivering

för sina studier av biologiska makromolekylers dynamik

Pressmeddelande