Mikael Akke

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2007

Motivering
för sina studier av biologiska makromolekylers dynamik
Pressmeddelande