Sveriges största nationella forskarpriser

Göran Gustafssonprisen anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Förutom ett personligt pris på 100 000 kr får varje pristagare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat på tre år.

Årets Göran Gustafssonpriser tilldelas:

Carel Faber, professor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, i matematik för sina arbeten inom klassisk matematik, i synnerhet om kurvors kohomologi.

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik Linköpings universitet,
i fysik för sina teoretiska studier av fasta material, särskilt legeringar, och dess egenskaper.

Mikael Akke, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet,
i kemi för sina studier av biologiska makromolekylers dynamik.

Christos Samakovlis, professor i zoologisk utvecklingsbiologi, Stockholms universitet, i molekylärbiologi för sin forskning kring utveckling av förgrenade organ.

Lars Nyberg, professor i psykologi vid Umeå universitet,
i medicin för sina studier av hjärnan och dess funktion.

Mer information:
Priserna delas ut vid akademiens högtidsdag 31 mars 2007.

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stiftelsen förvaltar ett kapital om drygt en miljard kronor. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.

Mer information

Göran Gustafssonsstiftelse