Michael O’Keeffe

Arizona State University

Gregori Aminoffs pris 2019

Motivering

”för deras grundläggande bidrag till utvecklingen av retikulär kemi”

Pressmeddelande