Michael O’Keeffe

Arizona State University

Gregori Aminoffs pris 2019

Motivering
”för deras grundläggande bidrag till utvecklingen av retikulär kemi”
Pressmeddelande