Årets Aminoffpris till grundarna av nätverkskemin

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2019 till Michael O’Keeffe, Arizona State University och Omar M. Yaghi, University of California, ”för deras grundläggande bidrag till utvecklingen av retikulär kemi”. Prissumman är 120 000 kronor.

Metalljoner omger sig gärna med molekyler (ligander) som binder in i väldefinierade mönster. Varje metalljon binder till flera ligander och om liganderna också kan binda till flera metalljoner uppstår nätverk, så kallade koordinationspolymerer. Det hela liknar konstruktioner med LEGO-bitar där kopplingarna mellan bitarna är givna av tydliga regler. Koordinationspolymerer är i regel oordnade strukturer med illa definierade egenskaper som när man sätter ihop LEGO bitarna hipp som happ, men om ligander och metalljoner väljs med omsorg blir strukturen välordnad och egenskaperna väldefinierade.   

Fig MOF-5, ett material som framställdes tidigt av O’Keffee och Yaghi och som tydligt visade på de möjligheter till nya material som deras metoder ger.

Michael O’Keeffe och Omar M. Yaghi har lagt grunden till vad som på engelska kallas ”Reticular Chemistry” (retikulär kemi, eller ungefär nätverkskemi på svenska) och hela idén är just att skapa välordnade koordnationspolymerer. Dessa material bildas enligt enkla strukturella principer och genom att variera till exempel storleken på liganderna eller funktionella grupper bundna till liganderna kan serier av material med likartade men kontrollerat variabla egenskaper syntetiseras.

Baserat på de principer Michael O’Keeffe och Omar Yaghi beskrev i sina första arbeten och gav slående exempel på i egna synteser har ett mycket stort antal nya föreningar skapats i vad som bara kan beskrivas som en synteskemisk revolution. Ett samlingsnamn för dessa material är MOF (Metal Organic Frameworks). De kännetecknas av hög porositet och stor kapacitet för att ta upp gästmolekyler i hålrummen. Bland många användningar som nämns i samband med MOF-material märks särskilt upptagning av koldioxid ur luft, katalys och effektiv lagring av vätgas.

Ett tidigt syntetiserat material som väckte mycket uppmärksamhet var MOF-5 (se illustration). Bilden som O’Keeffe och Yaghi använde fick ett enormt genomslag och den visade på samma gång den stora porvolymen och de potentiella variationsmöjligheterna.

Om pristagarna

Michael O’Keeffe, Regents’ Professor of Chemistry, Arizona State University, USA. Född 1934.

Omar M. Yaghi, James and Neeltje Tretter Professor of Chemistry, University of California, USA. Född 1965.

Prisutdelningen kommer att ske i samband med Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst, 31 mars 2019. I samband med prisutdelningen anordnas även ett symposium inom pristemat.

Kontakt

Sven Lidin, professor i oorganisk kemi, Lunds universitet
+46 46 222 47 69, +46 72 729 10 30
sven.lidin@polymat.lth.se

Kajsa Waaghals, tf. pressansvarig
+46 8 673 95 44, +46 70 878 67 63
kajsa.waaghals@kva.se

Om priset

Gregori Aminoffs pris är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet skall ges visst företräde.

Priset utdelas sedan 1979 och tilldelas i första hand en individuell svensk eller utländsk forskare, och i övrigt gemensamt till forskargrupper, bestående av högst tre personer.