Michael Kremer

Harvard University, Cambridge, USA

Ekonomipriset 2019

Motivering

”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information