Ekonomipriset 2019

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019 till Abhijit Banerjee, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, Esther Duflo, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA och Michael Kremer, Harvard University, Cambridge, USA.

”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”

Deras forskning hjälper oss att bekämpa fattigdomen

Illustration: Johan Jarnestad.

Den forskning som årets ekonomipristagare står bakom har avsevärt förbättrat vår förmåga att bekämpa global fattigdom. På bara två årtionden har deras nya experimentella tillvägagångssätt förvandlat utvecklingsekonomin till ett blomstrande forskningsfält.

Trots dramatiska förändringar på senare år är en av mänsklighetens mest akuta frågor hur vi ska minska den globala fattigdomen i dess olika former. Drygt 700 miljoner människor i världen har fortfarande extremt små inkomster. Varje år dör runt fem miljoner barn under fem år av sjukdomar som man ofta skulle ha kunnat förebygga eller bota med billiga behandlingar. Hälften av världens barn lämnar skolan utan att ha fått grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna.

Årets pristagare har introducerat ett nytt angreppssätt för att få tillförlitliga svar på hur man kan bekämpa global fattigdom. I korthet handlar det om att dela upp den stora frågeställningen i mindre, mer hanterbara, frågor – till exempel vilka specifika åtgärder som är mest effektiva för att förbättra elevers skolresultat eller barns hälsotillstånd. De har visat att man vanligen kan besvara sådana mindre, mer väldefinierade, frågor med hjälp av noggrant utformade experiment bland direkt berörda människor.

I mitten av 90-talet visade Michael Kremer och hans kollegor hur kraftfullt detta tillvägagångssätt kan vara genom en rad fältexperiment som testade olika åtgärder för att förbättra skolresultaten i västra Kenya.

Abhijit Banerjee och Esther Duflo, ofta tillsammans med Michael Kremer, fortsatte att arbeta på liknande sätt i andra länder och med andra frågor. Deras experimentella forskningsmetoder har i dag blivit helt dominerande bland utvecklingsekonomer.

Forskningsrönen från pristagarna – och de forskare som följde i deras fotspår – har dramatiskt förbättrat vår förmåga att bekämpa fattigdom i praktiken. Som ett direkt resultat av en av deras studier har mer än fem miljoner indiska barn fått ta del av effektiva program med stödundervisning i skolan. Ett annat exempel är de kraftiga subventioner till förebyggande hälsovård som flera länder infört.

Det här är bara ett par exempel på hur den nya forskningen redan hjälpt till att minska fattigdomen runt om i världen. Den har också stor potential att ytterligare förbättra livet i framtiden för de människor som har det allra sämst.

Abhijit Banerjee, född 1961 (58 år) i Mumbai, Indien. Fil.dr 1988 vid Harvard University, Cambridge, USA. Ford Foundation International Professor of Economics vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

Esther Duflo, född 1972 (46 år) i Paris, Frankrike. Fil.dr 1999 vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Abdul Latif Jameel Professor of Poverty Alleviation and Development Economics vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

Michael Kremer, född 1964 (54 år) i New York, USA. Fil.dr 1992 vid Harvard University, Cambridge, USA. Gates Professor of Developing Societies vid Harvard University, Cambridge, USA.

Prissumma: 9 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

 

Dokument

Illustrationerna är fria att använda i icke kommersiella sammanhang. Vid publicering, ange ”©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences”.

Pressmeddelande

Populärvetenskaplig information

Scientific background

Illustration: Ekonomipriset 2019

Illustration: Skillnad i produktivitet

Illustration: Förbättrade skolresultat

Illustration: Höjd vaccinationsgrad

Kontakt

Presskontakt

Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
+46 8 673 95 44, +46 70 878 67 63, eva.nevelius@kva.se

Sakkunniga

Jakob Svensson, ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Vetenskapsakademien
+46 70 177 67 17, jakob.svensson@iies.su.se

Torsten Persson, ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Vetenskapsakademien
+46 79 313 39 04, torsten.persson@iies.su.se

 

Mer information

Pristagarna

Abhijit Banerjee, Massachusetts Institute of Technology

Esther Duflo, Massachusetts Institute of Technology

Michael Kremer, Harvard University

Nobelprisets officiella webbplats

Nobelprize.org